Pohod za 2. letnik na Gore in Kopitnik

Pohod je del rednega pouka športne vzgoje in je obvezen za vse dijake 2. letniko. Dijaki, ki se iz zdravstevnih (prinesite zdr.opravičilo) in drugih razlogov pohoda ne boste udeležili se boste priključili dijakom prvih letnikov v mesecu oktobru oz.na nadomestni pohod...