Napovednik

1. september 2014, ob 8.00 uri

Začetek pouka


26. avgust 2014

Prvi šolski dan

Zbor dijakov bo pred šolo ob 8.00 uri. Ta dan bo na urniku pet ur pouka. Prvi dve uri bosta razredni uri, ostale tri ure pouka pa bodo potekale po urniku, ki ga bodo posredovali razredniki.

Vse informacije o prevozih dobite pri prevoznikih.

Avtobusi za Zagorje se bodo prvi šolski dan ...

1. avgust 2014

JESENSKI ROK MATURE 2014

JESENSKI ROK MATURE 2014

Obveščam vas, v času šolskih počitnic ne bom dosegljiv do 18. 8. 2014. V vmesnem času me lahko kontaktirate na elektronski naslov jan.maver@guest.arnes.si. V nujnih primerih me lahko kontaktirate na tel. 051 306 400.

Po tem datumu bom na šoli vsak delovni dan ...

14. julij 2014

MATURA 2014

 Na Gimnaziji Litija je šolanje zaključila še ena generacija maturantov. Tudi tokrat z odličnimi rezultati.

22. maj 2014

PRIJAVA NA IZBIRNO EKSKURZIJO

V oktobru 2014 bomo organizirali izbirno ekskurzijo v NOVI SAD in BEOGRAD.

14. julij 2014

Seznanitev kandidatov z uspehom na splošni maturi 2014

Dijake, ki so opravljali maturo v spomladanskem roku mature 2014 vabimo, da si ogledajo svoje rezultate v ponedeljek, 14. julija 2014 ob 10:30 v matičnih učilnicah.


Po ogledu rezultatov bo ob 11. uri podelitev spričeval v predavalnici.