ZRSS ustart_logo SR
Print erasmus+ you-start

Izzivi podjetnosti za mlade (Youth Start)

Trajanje: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017

Gimnazija Litija sodeluje v mednarodnem projektu Izzivi podjetnosti za mlade (Youth Start).

V projektu sodeluje 12 partnerskih institucij iz 6 držav. V Sloveniji projekt vodi in usmerja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo in Šolo za ravnatelje.

Temeljni namen projekta:

je spodbujanje razvoja transverzalnih veščin 21. stoletja s sodobnimi pristopi. Ena izmed teh je samoiniciativnost in podjetnost, kot je opredeljena v evropskem referenčnem okviru ključnih kompetenc (Priporočilo evropskega parlamenta in sveta o ključnih kompetencah za VŽU, UL EU, 30.12.2006). To transverzalno ključno kompetenco bomo v projektu smiselno integrirali v pouk s spodbujanjem razvoja sodelovanja in komuniciranja, kritičnega mišljenja, samorefleksije in samouravnavanja, dela z viri, ustvarjalnosti, proaktivnega vedenja »od ideje do uresničitve« itd.

V razvojnem projektu UStart – Izzivi podjetnosti za mlade bomo raziskali možne odgovore na krovno vprašanje (perspektiva učitelja): Kako naj integriramo v pouk razvoj elementov samoiniciativnosti in podjetnosti pri svojih dijakih?

Projekt na Gimnaziji Litija poteka v drugih letniki, vodi ga Šolski projektni tim (Urška S. Pišek, Helena Lazar, Diana R. Kolar).

 Cilji

V tem kontekstu bodo učitelji in učiteljice:

 • razvojno delovali: načrtovali, izvajali in spremljali pouk tako, da bodo integrirali veščine in znanja, ki tvorijo ključno kompetenco samoiniciativnost in podjetnost, ob spremljanju in podpori ravnatelja;
 • spoznali temeljna izhodišča učenja z izkušnjami,
 • spoznavali prakse razvijanja samoiniciativnosti in podjetnosti v drugih sodelujočih državah in z njimi izmenjavali izkušnje oz. primere kakovostne prakse.

Pričakovani rezultati projekta:

 • pristopi dobre prakse spodbujanja in razvijanja samoiniciativnosti in podjetnosti,
 • širok nabor primerov kakovostne prakse uvajanja pri pouku različnih predmetov,
 • primeri kakovostne prakse širjenja rešitev v celoten kolektiv,
 • raznovrstne evalvacije nekaterih učinkov projekta,
 • nacionalna interaktivna spletna stran projekta z objavami primerov kakovostne prakse, primeri širjenja itd.,
 • razvite posamezne dimenzije samoiniciativnosti in podjetnosti pri dijakih, vključenih v projekt.

ŠOLSKO LETO 2016 – 2017

Mednarodni projekt Youth Start poteka v treh fazah:

 1. faza: javni poziv šolam ter izbor 21 splošnih gimnazij,
 2. faza: začetna usposabljanja učiteljev (pristop ter orodja za razširjanje in poglobitev znanj o veščinah in znanjih samoiniciativnosti in podjetnosti) – prva polovica šolskega leta 2015/16,
 3. faza: izvajanje in spremljanje pouka – druga polovica šolskega leta 2015/16 in šolsko leto 2016/17,
 4. faza: zaključne evalvacije, načrtovanje širitve ideje projekta na kolektiv, diseminacijske dejavnosti.

Na Gimnaziji Litija v šolskem letu 2016/17 izvajamo tretjo fazo projekta, ki poteka v obliki eksperimenta. V eksperimentalno skupino so vključeni dijaki 2. letnikov, dijaki tretjih letnikov pa v kontrolno. V eksperimentalnih oddelkih s spoznavanjem izzivov za dvig samoiniciativnosti in podjetnosti dijaki in učitelji ti veščini krepijo in vključujejo v pouk ter vsakdanje življenje.

Načrtujemo, da bomo do konca marca 2017 izvedli vseh sedem izzivov:

 1. Izziv IDEJA
 2. Izziv MOJ JUNAK
 3. Izziv STOJNICA Z LIMONADO
 4. Izziv RECI DA
 5. Izziv EMPATIJA
 6. Izziv VREDNOST ODPADKOV
 7. Izziv MOJA SKUPNOST

Izziv JUNAK

Prvi izziv JUNAK smo izvedli 26. 10. in 27. 10. 2016 med urami slovenščine in nemščine.

Navodila za izvedbo izziva so dijaki dobili 5. 10. 2016. Njihova naloga je bila, da so poiskali uspešnega podjetnika, z njim navezali stik ter ga intervjuvali. Odgovore so uredili po vnaprej izdelanih merilih ter se pripravili za govorni nastop.

Predstavitve so potekale med urami slovenščine in nemščine, njihovi nastopi pa so se posneli. Dijaki si lahko svoj posnetek govornega nastopa kadar koli ogledajo in se po pripravljenem ocenjevalnem obrazcu tudi ocenijo.

Spoznali so, da za uspeh potrebujejo dobro idejo, trdo delo, znanje, inovativnost, željo, požrtvovalnost, poštenost, vztrajnost …

več v dokumentu

 

(Skupno 122 obiskov, današnjih obiskov 1)