Dijaki 3. letnika smo v okviru naravoslovnega izbirnega predmeta ITS1 izvedli vzorčenje mikrobiote na različnih površinah v šoli. Postopek vzorčenja je potekal tako, da je vsak dijak s sterilno vatirano palčko na že pripravljeni gojišči nanesel vzorec po lastni izbiri (fotografije 1-3). Za gojenje bakterij smo uporabili LB gojišča LB (angl. »Lysogeny broth«), medtem ko za glive gojišča PDA (angl. »potato dextrose agar«) z dodanim antibiotikom kloramfenikolom. Vzorčili smo različne površine kot so usta, dlan, stol, telefon, ograja, dlan, podplat copata, stranišča in še nekaj drugih. Petrijevke z gojišči smo neprepustno zaprli s parafilmom in gojili en teden na sobni temperaturi v temi.

Rezultati vzorčenja po enem tednu gojenja so bili izjemno raznoliki. Na nekaterih mestih je prišlo do obilne rasti različnih bakterij in gliv, medtem ko na drugih mestih skoraj ni bilo zaznati nobene rasti. Največ bakterij (neštevne plošče) smo izolirali v vzorcih iz dlani (fotografija 4) in  vzorcih iz ust (fotografija 5). Na vzorcu dlani smo te uvrstili v 4 različne morfološke tipe (morfotipe), v vzorcih ust pa v 3 različne morfotipe. Nasprotno smo iz vzorca ust izolirali le 1 glivno kolonijo. Na vzorcu podplata copata smo našteli kar 190 bakterijskih kolonij (fotografija 6), ki smo jih uvrstili v kar 17 različnim morfotipom, poleg tega pa smo izolirali tudi 10 glivnih kolonij 6 različnih morfotipov (fotografija 7). Ta vzorec je imel največjo skupno raznolikost mikroorganizmov. Prav tako smo veliko število različnih mikroorganizmov izolirali na vzorcu ograje ob stopnišču, in sicer smo našteli 85 bakterijskih kolonij 5 različnih morfotipov (fotografija 8) ter 5 glivnih kolonij 3 različnih morfotipov (fotografija 9). Na vzorcu stola pa smo izolirali 47 bakterijskih kolonij 6 različnih morfotipov (fotografija 10). Zanimivo je, da na nekaterih vzorčnih mestih, kot so bila stranišče, telefon, stikalo za luč, kljuka, pipa, dlan in stol, nismo opazili nobenih glivnih kolonij.

Na spodnjih fotografijah si lahko ogledate nekaj najzanimivejših vzorcev in seveda nadobudnih dijakov ob delu.

Fotografije 1, 2 in 3: Dijaki pri mikrobiološkem delu.

Fotografija 4: Gojišče z bakterijami vzorčenimi na dlani po 1 tednu gojenja.        

Fotografija 5: Gojišče z bakterijami vzorčenimi v ustih po 1 tednu gojenja.                                  

Fotografija 6 in 7: Gojišče bakterij in gliv vzorčnih na podplatu copata.               

Fotografija 8 in 9: Gojišče bakterij in gliv vzorčenih na ograji ob stopnišču.                                  

Fotografija 10: Gojišče bakterij vzorčenih na stolu.                                               

 

(Skupno 158 obiskov, današnjih obiskov 1)