Prijava – RUSKI TEDEN
Ime projekta  RUSKI TEDEN na Gimnaziji Litija
 Osnovni cilj projekta

Dijake z interaktivnimi metodami in njihovo aktivno vključenostjo seznaniti z ljudskim slovstvom, literaturo, kulturo, kulinariko, oblačilno kulturo in  zgodovino obdobja dinastije Romanovih, osredotočeno na življenje v Sankt Peterburgu.

Ruski teden je namenjen tudi aktivnemu učenju ruščine.

Vsebina projekta

Projekt smo zasnovali na izhodišču, da se dijaki  naše gimnazije ruščino lahko učijo le kot izbirni predmet, in sicer 2 uri tedensko v drugem letniku in eno uro tedensko v tretjem letniku, ki se izvaja, če je prijavljenih dovolj dijakov.

Idejo o intenzivnem tečaju ruščine, smo povezali z aktivnim spoznavanjem Rusije, predvsem vsakdanjega življenja, a se zaradi velikega obsega snovi osredotočili le na vzpon in padec dinastije Romanovih in mesto Sankt Peterburg.

Projekt bo temeljil na medpredmetnemu povezovanju profesorjev, aktivni vlogi dijakov in inovativnih učnih oblikah. S filmom, sliko, besedo in igro bomo dijakom približali eno obdobje ruske zgodovine, ga povezali z oblačilno kulturo, kulinariko in literaturo. Velike ruske literate dijaki spoznajo pri rednem pouku slovenščine, tokrat pa jih bomo spoznavali na drugačen način, skozi njihovo usodo, ki jo bomo povezali z literarnimi junaki. Tako bodo imeli dijaki možnost spoznati rusko plemstvo in rusko revščino tudi skozi oči Tolstoja, Dostojevkega, Gogolja in drugih.

Projekt bo od osmih ključnih kompetenc opredeljenih na ravni Evropske skupnosti (2006) razvijal digitalno kompetenco in sporazumevanje v tujem jeziku in materinščini. Dijaki bodo s svojo aktivno udeležbo razvijali komunikacijske spretnosti, sodelovalno učenje in timsko delo.

Preseči želimo distanco zaradi nepoznavanja tega dela sveta in popularizirati ruščino na šoli. V prihodnosti želimo s takšnim pristopom vključiti vse  dijake, krepiti šolsko klimo in se povezovati  z lokalno skupnostjo.

 

(Skupno 223 obiskov, današnjih obiskov 1)