Certifikat športnikom prijazno izobraževanje

Športnikom prijazno izobraževanje

 Gimnazija Litija izvaja program splošne gimnazije že od leta 1997. V vzgojno-izobraževalnem procesu združujemo mlade iz občin Litija, Zagorje, Šmartno pri Litiji, Dola pri Ljubljani, Hrastnika in Radeč. Naša gimnazija ni le ustanova, ki pripravlja dijake za zrelostni izpit in nadaljevanje šolanja, ampak omogoča osebnostno rast in kvaliteten razvoj. V okolju  manjše šole lažje udejanjamo individualni pristop do dijakov v vzgojno-izobraževalnem procesu, kar odraža tudi naša izjava o poslanstvu (»Profesionalni učitelji vam na poti do znanja v prijaznem okolju pomagamo odkrivati nadarjenost ter razvijati sposobnosti in vrednote«).

Dijakom želimo omogočiti razvoj talentov, zato se ob rednem pouku lahko vsi udeležujejo različnih dejavnosti, s katerimi razvijajo ustvarjalnost, inovativnost, podjetnost, sočutje do sočloveka, umetniško izražanje in govorniške spretnosti. Posebno mesto na šoli ima tudi ŠPORT. Vrhunskim in perspektivnim športnikom omogočamo individualno delo in prilagajanje šolskih obveznosti. Na šoli spodbujamo športno udejstvovanje in zdrav življenjski slog vseh, ki smo udeleženi v vzgojno- izobraževalnem procesu.

Uspešno zaključeno izobraževanje vrhunskih športnikov na naši šoli je dokaz, da naši učitelji znajo in so pripravljen uporabljati številne oblike poučevanja, ki jih nenehno prilagajajo posameznikom. To so prepoznali tudi na Olimpijskem komiteju Slovenije – Združenje športnih zvez (OKS-ZŠZ) ter 4.2.2020 sprejeli sklep o dodelitvi certifikata Športnikom prijazno izobraževanje Gimnaziji Litija. Tega priznanja smo bili seveda zelo veseli, saj je to za nas edina formalna podpora, brez kakršnega koli dodatnega finančnega vrednotenja tovrstnih športnih programov v srednjih šolah.

Podeljeni certifikat je naša velika zaveza, da z izkazanim načinom dela nadaljujemo tudi s prihodnjimi generacijami dijakov; res jim iz vsega srca želimo kvaliteten in širok  razvoj na področju znanja in športa v najpomembnejšem obdobju svoje življenjske poti. 

Litija, december 2020                                                   Vida Poglajen, ravnateljica

OKS CERTIFIKAT

 

(Skupno 293 obiskov, današnjih obiskov 1)