OBVESTILO

Dijake in starše obveščamo, da zaradi splošne stavke v vzgoji in izobraževanju v sredo, 14. 3. 2018, ne bo pouka in uradnih ur v tajništvu šole.

FIZIKALNO TEKMOVANJE

Šolsko tekmovanje iz fizike bo 6. 3. 2018, ob 13. uri, regijsko tekmovanje pa 16. 3. 2018 v Ljubljani na Gimnaziji Poljane. Vsi zainteresirani dijaki naj se zglasijo pri profesorju za fiziko. Vabljeni vsi, ki vas fizika zanima.

TEKMOVANJE IZ ZNANJA BIOLOGIJE

25. 1. 2018 je potekalo izbirno šolsko tekmovanje iz znanja biologije za bronasto Proteusovo nagrado. Tekmovanja se je udeležilo deset dijakov 3. in 4. letnika Gimnazije Litija. Za dosežene rezultate so bronasta priznanja osvojili Gaja Razpotnik, Anja Remškar in...

TEČAJ CESTNOPROMETNIH PREDPISOV

Konec februarja in začetek marca bomo organizirali tečaj cestnoprometnih predpisov, ki ga bo izvajala avtošola SI-CAR, d. o. o., iz Litije. Avtošola je vpisana v register šol pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Tečaj vsebuje predavanje skladno s...