Naša kuhinja

Prehrana v šolskem letu 2023/24

Zakonodaja, ki ureja področje šolske prehrane (ZŠolPre-1A in ZUPJS-C), določa, da so do polne subvencije oz. do v celoti brezplačne malice upravičeni dijaki iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 42 % neto povprečne plače v RS.

Do delne subvencije za malico so upravičeni dijaki iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo znaša:

  • nad 42 do 53 % neto povprečne plače v RS, in sicer v višini 70 % cene malice*;
  • nad 53 do 64 % neto povprečne plače v RS, in sicer v višini 40 % cene malice*.

* Cena malice v srednji šoli je z novim šolskim letom 3,60 EUR. Ceno s sklepom določi minister, pristojen za izobraževanje, praviloma pred začetkom vsakega šolskega leta.

Na Gimnaziji Litija bo z novim šolskim letom malica organizirana v dveh odmorih:

 glavni odmor – hladna malica (od 9.35 do 9.45),

 glavni odmor – topli obrok (od 12.10 do 12.40).

Tudi v šolskem letu 2023/2024

  • se dijaki lahko naročijo na enostavnejšo hladno malico po 2. šolski uri v vrednosti  1,72 EUR (ta malica ni subvencionirana),
  • dijaki se lahko naročijo  tudi na topli obrok po 5. šolski uri v vrednosti 3,60 EUR. Topli obrok pa bo delno ali v celoti subvencioniran, odvisno od posameznika.

 

Na tak način imajo dijaki še vedno urejeno prehrano v celoti – tako tisti, ki jim zmanjka časa za zajtrk, in tudi tisti, ki bodo ob obeh obrokih mnogo lažje počakali na pozno popoldansko kosilo doma.  Nedvomno je to tudi podlaga za dobro učno delo posameznika.

Še naprej bo tako  dobro poskrbljeno za mladostnikovo dopoldansko prehrano ob upoštevanju smernic za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih.

Postopek prijavljanja in odjavljanja na šolsko malico je opisan v Pravilih šolske prehrane, ki so z vsemi veljavnimi obrazci in jedilniki na voljo na naši spletni strani pod rubriko Dijaki in starši, Šolska malica.

 

 

 

 

 

 

(Skupno 2.615 obiskov, današnjih obiskov 1)