Šolska prehrana 2020/21

Obvestilo o šolski prehrani v šolskem letu 2020/21

Spoštovani starši in dijaki!

V spomladanskih mesecih iztekajočega se šolskega leta so vas razredniki obvestili, da bomo s 1. septembrom 2020 spremili organizacijo šolske prehrane. Od uveljavitve Zakona o šolski prehrani (2008) dalje smo na šoli nudili dva obroka (hladna malica in topel obrok) za ceno 2,42 €. Žal v ta znesek ni več možno vključiti  dveh obrokov, hkrati pa je šola dolžna ponuditi en obrok v predpisanem znesku (2,42 €), ki se v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev lahko tudi delno ali v celoti subvencionira. Zaradi splošnega zadovoljstva z dosedanjim načinom prehrane in na predlog nekaterih staršev in dijakov  smo se odločili sledeče:

  • dijaki se bodo lahko naročili na enostavnejšo hladno malico po 2. šolski uri v vrednosti 1€ (ta malica ne bo subvencionirana),
  • dijaki se bodo lahko naročili tudi na topli obrok po 5. šolski uri v vrednosti 2,42 €. Topli obrok pa bo delno ali v celoti subvencioniran, odvisno od posameznika.

Na tak način bi imeli dijaki še vedno urejeno prehrano v celoti – tako tisti, ki jim zmanjka časa za zajtrk, in tudi tisti, ki bodo ob obeh obrokih mnogo lažje počakali na pozno popoldansko kosilo doma.  Nedvomno je to tudi podlaga za dobro učno delo posameznika.

V upanju, da bo tako še naprej dobro poskrbljeno za mladostnikovo dopoldansko prehrano ob upoštevanju smernic za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih, vas lepo pozdravljam.

Litija, junij 2020                                                                     Vida Poglajen, ravnateljica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Skupno 75 obiskov, današnjih obiskov 1)