Knjižnični red v šolski knjižnici na Gimnaziji Litija

Šolska knjižnica Gimnazije Litija ima oblikovan knjižnični red, ki je del šolskega hišnega reda in del dokumentacije šolske knjižnice. V knjižničnem redu so določene pravice in dolžnosti uporabnikov. Obvezujoč je tako za uporabnike kot tudi za knjižničarja. Je javno dostopen, z njim so seznanjeni uporabniki knjižnice.

Poslanstvo šolske knjižnice

Šolska knjižnica enakopravno zagotavlja storitve vsem članom. Uporabnikom s posebnimi potrebami so zagotovljene posebne storitve.

Članstvo

Vsi dijaki in zaposleni so člani šolske knjižnice. Dijaki in zaposleni ne plačujejo članarine. Uporabniki knjižnice si lahko izposojajo gradivo na dom ali v čitalnico.

Knjižnični prostori so namenjeni pouku, učenju, iskanju gradiva in informacij po različnih virih, prebiranju revij, druženju.

Čas odprtosti knjižnice

Šolska knjižnica ima ob vhodu javno objavljen urnik odprtosti knjižnice.

Izposoja knjižničnega gradiva

Izposoja gradiva je brezplačna, razen medknjižnične izposoje. V primeru zelo iskanega gradiva lahko knjižničar časovni rok izposoje primerno skrajša.

Dijaki 1., 2. in 3. letnikov si lahko izposodijo gradivo čez počitnice v dogovoru s knjižničarjem. Dijaki zaključnih letnikov morajo vrniti gradivo do konca pouka.

Dijaki, ki potrebujejo gradivo za popravne izpite, si lahko potrebno gradivo izposodijo tudi čez počitnice v dogovoru s knjižničarjem.

Izposoja na dom:

  • knjižno gradivo za štirinajst dni,
  • serijske publikacije za en teden, razen najnovejše številke, ki je na voljo za čitalnico,
  • neknjižno gradivo za en dan.

Gradivo je mogoče podaljšati, če po njem ni drugega povpraševanja, in sicer:

  • knjižno gradivo za en teden,
  • serijske publikacije za en teden,
  • neknjižno gradivo za tri dni.

Prezenčna izposoja

Knjižnično gradivo, ki si ga uporabniki ne morejo izposoditi na dom:

  • referenčno gradivo, ki se uporablja v čitalnici (leksikoni, slovarji, enciklopedije, atlasi …),
  • neknjižno gradivo (CD-ji, videokasete …),
  • polpublikacije.

Če je med čitalniškim gradivom več enakih izvodov, si uporabniki lahko po dogovoru izvod izposodijo za nekaj dni.

Medknjižnična izposoja

Medknjižnična izposoja je mogoča preko katere koli registrirane knjižnice. Stroške izposoje poravna uporabnik.

Odnos do knjižničnega gradiva

S knjižničnim gradivom uporabniki skrbno ravnajo. Poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo nadomesti uporabnik z novim ali po vsebini enakovrednim gradivom.Vrednost odškodnine določi knjižničar.

Obnašanje v prostorih knjižnice

Od uporabnikov pričakujemo normalno uporabo in varovanje gradiva. Če je gradivo poškodovano, uporabnik opozori knjižničarja. Uporabnik je dolžan za sabo pospraviti in urediti delovni prostor. V knjižnici je prepovedano igranje računalniških igric, kartanje, prehranjevanje. Vstop v knjižnične prostore je dovoljen le v copatih. Uporabniki upoštevajo red in tišino. Uporaba mobilnih telefonov v knjižnici in čitalnici je prepovedana.

V knjižnici veljajo pravila šolskega hišnega reda.

Uporaba računalnikov

Pred uporabo računalnika je obvezna najava pri knjižničarju. Pred začetkom dela se mora uporabnik prijaviti z uporabniškim imenom in geslom. Računalnik se uporablja izključno za izobraževanje, pridobivanje informacij, izdelavo seminarskih nalog in podobno. Na računalniku ni dovoljeno brisanje nameščenih programov in nameščanje novih programov, pregledovanje spornih strani (pornografija, teroristične strani …), vnašanje osebnih podatkov.

Računalnik lahko uporablja en sam uporabnik. V primeru kršitev lahko knjižničar prepove uporabo računalnika.

Potrjeno na seji sveta šole, 5. 3. 2007

 

(Skupno 122 obiskov, današnjih obiskov 1)